RU
LV

+371 67131032

+371 27545710

SIA „RTS Group” veic autotransporta un dzelzceļa bīstamo kravu pārvadāšanas cisternu un transportējamo spiedieniekārtu inspekciju un dzelzceļa ritošā sastāva (lokomotīves, kravas vagoni un pasažieru ritošais sastāvs, mašīnas dzelzceļa infrastruktūras būvei un apkopei, ieskaitot tam paredzētas mobilas iekārtas) verificēšanu un tehniskās pārbaudes.

 

Uzņēmumā ir izveidota neatkarīga, A tipa inspicēšanas institūcija RTS INSPEKCIJA, kura ir akreditēta LATVIJAS NACIONĀLAJĀ AKREDITĀCIJAS BIROJĀ atbilstoši EN ISO/IEC 17020:2012 standarta „Atbilstības novērtēšana. Prasības dažāda veida institūcijām, kas veic inspekciju” prasībām un kurai ir piešķirts numurs LATAK-I-539.

 

RTS INSPEKCIJA darba kvalitāti nodrošina augsti kvalificētie speciālisti ar ievērojamu pieredzi inspicēšanas un verificēšanas jomā.

 

Mēs piedāvājam mūsu klientiem augstas kvalitātes profesionālus pakalpojumus pēc konkurētspējīgām cenām.

Rekvizīti SIA „RTS Group”:

Reģ. № 41503072232

PVN reģ. № LV41503072232

Juridiskā adrese: Maltas 9, Rīga, LV-1057, Latvija

A/S „Swedbank”

Swift: HABALV22

Konts: LV48HABA0551040143670